Weerbaar bodemleven en bemesting

Wat er niet overblijft, hoeft ook niet geloosd te worden. Het is dus aantrekkelijk om te zorgen dat de plant alle aangeboden voeding opneemt. Maar precisiebemesting is niet alleen goed om de emissie te beperken, het biedt ook mogelijkheden om bijvoorbeeld de pH te regelen en de plant weerbaarder te maken.

Het is dus aantrekkelijk om te zorgen dat de plant alle aangeboden voeding opneemt en nuttig gebruikt. En uitgebalanceerde voeding is niet alleen nuttig om niet of minder te hoeven spuiten, het draagt ook bij aan de weerbaarheid van het gewas. Het is eigenlijk net als bij de mens: je bent wat je eet. Uitgebalanceerde plantenvoeding in combinatie met een gezond en actief wortelstelsel versterken het natuurlijke immuunsysteem van de plant. En dat wordt in de toekomst steeds belangrijker, want een toekomstbestendige teelt kenmerkt zich door:

  • Minimale afhankelijkheid van chemische bestrijdingsmiddelen, leidend tot een product met minimaal of geen residu. Plant- en bodemweerbaarheid tegen ziekten en plagen spelen hierbij een grote rol.
  • Robuustheid: een teelt die een goede kwaliteit kan produceren, ook bij de steeds meer wisselende klimatologische omstandigheden.
  • Efficiënt gebruik van voedingsstoffen door optimale plantenvoeding.

Een te hoog of verkeerd aanbod van meststoffen kan bijvoorbeeld leiden tot een hoog nitraatgehalte in het blad. En ophopingen van nitraat, suikers en/of aminozuren kunnen de plant aantrekkelijk maken voor ziekten en/of plagen. Ed Moerman van Koppert: "Gezonde planten weerstaan ziekten en plagen, en de basis van die plantgezondheid is een fotosynthese die op topcapaciteit draait". Daaruit komt de energie beschikbaar om de nuttige micro-organismen rond de wortels te voeden, en verschillende mechanismen voor geïnduceerde resistentie te ondersteunen.

Strikt genomen zijn plagen de ‘vuilnismannen’ van de natuur, en ziekten zijn de ‘schoonmakers’. De reden van hun bestaan is dus eigenlijk het opruimen van planten die niet ‘goed genoeg zijn om te blijven’. Het klinkt natuurlijk niet zo leuk om zo te praten over een gewas wat je naar beste weten hebt verzorgd. Maar het helpt wel om op een fundamenteel andere manier te denken over gewasgezondheid.

Als de fotosynthese hapert, wordt bijv. niet alle stikstof snel verwerkt van aminozuren tot proteïnen. Ook toepassing van sommige pesticiden kan leiden tot afbraak van reeds aangemaakte eiwitten naar aminozuren (zie afbeelding). Dit alles beïnvloedt de samenstelling van plantenweefsels en kan ze vatbaarder maken voor ziekten en plagen. In de praktijk past men deze kennis deels al toe. Sommige telers monitoren o.a. het gehalte aan nitraat in het plantensap en proberen het niveau ervan te beperken, teneinde om de gevoeligheid voor ziekten en plagen te verminderen. En er komt steeds meer aandacht voor het belang van zuurstof in de wortelzone om de best mogelijke omstandigheden te creëren voor zowel wortelactiviteit (dus voedingsopname) als de nuttige micro-organismen, die de plant op allerlei manieren ondersteunen.

Van symptoom bestrijding naar oorzaak aanpakken
De NatuGro producten van Koppert ondersteunen de fotosynthese en dragen daarmee bij aan een gunstige samenstelling van de plant, en de ondersteuning van een diverse en actieve gemeenschap van micro-organismen rond de wortels. Dit leidt tot geoliede processen onder en bovengronds (zoals de opname van voedingselementen) en vormt daarmee de basis voor een weerbaar gewas.


Bron

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *