Sleedoornpage worden in de winter gemonitord. (geen reacties)

Door bij sleedoorns de eitjes te zoeken kan de voor en achteruitgang van de sleedoornpage gemonitord worden.

Op de noord west veluwe zijn nog al wat populatie maar lang niet overal word gemonitord. de meeste gegevens zijn op middels basis in vantarisaties verkregen. met monitoren beperk je je tot een gebioed maar tel je welk elk jaar. dat is met alle vormen van fauna monitoring zo.

Als u in de buurt ook iets wilt tellen surf dan voor info naar [www.vlinderstichting.nl]

Hier een stuk uit [www.rlgc.be] over het zoeken naar eitjes van sleedoornpage.

Vlinder in de winter: de sleedoornpage

De herfst- en winterperiode wordt klassiek beschouwd als het moment om naar paddenstoelen en vogels te kijken. Wat veel mensen niet weten is dat je ook op zoek kan gaan naar vlinders. Eén soort leent zich daar uitzonderlijk goed toe: de sleedoornpage!

Sleedoornpages zijn moeilijk waar te nemen omdat ze zich vaak hoog in struiken en bomen van een haag of bosrand bevinden. De waardplant is voornamelijk sleedoorn. Het wijfje zet eitjes af op jonge takken van zuidelijk geëxposeerde bosranden of hagen. Het zijn deze eitjes die overwinteren en als ‘golfballetjes’ goed zichtbaar zijn op het bruine takhout. Op de Rode lijst staat de Sleedoornpage als bedreigd aangeduid. Veel van de voor de vlinder levensnoodzakelijke sleedoornhagen zijn immers verdwenen. Het behoud van deze bedreigde soort bestaat er dan ook in de resterende sleedoornhagen en –struwelen te bewaren en goed te beheren en waar mogelijk gefragmenteerde leefgebieden terug met elkaar in verbinding te stellen door aanplantingen.

Verder is er hier een website over de sleedoornpage . tevens kan men info krijgen over andere vlindersoorten

[www.vlindernet.nl]
Bron

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *