‘My roots drive me crazy’

Het probleem van overmatige wortelgroei (‘gekke wortels’) in tomaat en aubergine baart menig teler zorgen. Aangetaste planten vertonen zware groei en slechte vruchtzetting, de verspreide aantasting geeft een ongelijk gewas en de extreme wortelgroei op de steenwolpotten laat soms het druppelwater langs de potten lopen in plaats van er in. Om gek van te worden.

Waar het probleem op duikt meldt men productie verlies van 5-10%, en honderden uren per hectare extra arbeid voor gewasonderhoud en naloop. Het probleem speelt in veel landen met beschermde teelt, zowel binnen als buiten Europa. Pogingen om de veroorzaker Agrobacterium rhizogenes (tegenwoordig Rhizobium rhizogenes genoemd) te bestrijden lijken zonder resultaat. De strijd tegen gekke wortels lijkt als die van Don Quichot: vechten tegen windmolens. 

Goede hygiëne bij de teeltwisseling helpt om de kans en omvang van de eerste aantasting te verkleinen. Maar zodra de aantasting de kop opsteekt, geeft bestrijden van de ziekteverwekker door toediening van allerlei desinfecterende producten aan het druppelwater (op basis van chloor, peroxide etc.) in veel gevallen helaas geen blijvende resultaten, en veelal zelfs een averechts effect. Het heeft wel iets weg van de strijd tegen antibiotica-resistente bacteriën.

Het blijkt steeds weer dat pogingen om kunstmatig alles ‘steriel’ te maken tijdens de teelt gedoemd zijn te mislukken. De natuur heeft waarschijnlijk een beter antwoord. Door vanaf het allereerste begin van de teelt (opkweek!) te werken aan de ontwikkeling van een gevarieerde en juiste mix aan nuttige bacteriën, schimmels en andere micro organismen (zgn. bodemvoedselweb), is het mogelijk de weerbaarheid van het wortelstelsel te vergroten. Een divers bodemvoedselweb helpt ook in de strijd tegen Rhizobium. Onafhankelijk onderzoek door o.a. WUR bevestigt dat biodiversiteit de beste papieren heeft om Rhizobium beheersbaar te maken. In de Engelse glastuinbouw zijn problemer door deze benadering inmiddels al min of meer verleden tijd.

Koppert werkt samen met WUR aan een onderzoekproject om de mechanismen en randvoorwaarden voor succesvolle toepassing van een range van micro organismen en biostimulanten in de wortelzone beter in beeld te krijgen. De eerste resultaten bevestigen dat aanwezigheid van (een mix van) de juiste micro organismen/biostimulanten zeker perspectief biedt in relatie tot Rhizobium. Mits correct toegepast ‘right place – right time’. En een watergeefstrategie die voor voldoende zuurstof in het wortelmedium zorgt, ondersteunt de ontwikkeling van nuttige organismen aldaar.

Het hierboven omschreven voordeel van biodiversiteit in de wortelzone is in de praktijk ook zichtbaar. Verder zijn er verschillen te zien tussen diverse substraten in ontwikkeling van de aantasting. Meerjarige substraten (met een meer divers bodemvoedselweb) lijken in het voordeel ten opzichte van nieuwe (éénjarige) substraten.

Het laatste woord is hier nog niet over gesproken. Maar we kunnen u verzekeren dat Koppert met haar ervaringen met Natuurlijk Telen (NatuGro) met u mee vecht om Rhizobium op een natuurlijke manier beheersbaar te maken. Met doelgerichte producten en advies op maat. Wij laten ons niet gek maken. U toch ook niet?

Neem vrijblijvend contact op met Koppert voor een verkennend gesprek.
Bron

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *