Muzyka pop koi sko?atane nerwy zwierz?t w zoo


– Ustalili?my, ?e muzyka pop najlepiej nadaje si? do uspokojenia zwierz?t i sprawia, ?e wybuchy stanowi? jedynie t?o – powiedzia?a agencji AFP rzeczniczka zoo Josien van Eijk. Zapewni?a, ?e w przesz?o?ci imano si? ró?nych sposobów uspokojenia ?yraf.

?yrafy, jak powiedzia?a, s? jedynymi ze 130 zwierz?t w zoo, które boj? si? eksplozji petard i sztucznych ogni w pobli?u ogrodu. Rzeczniczka wyja?ni?a, ?e ju? od jakiego? czasu puszcza si? ?yrafom muzyk?, by do niej przywyk?y, a w noc sylwestrow? nastawia si? j? g?o?niej. Sposób ten zoo praktykuje od kilku lat.

Sylwester w Holandii jest obchodzony zazwyczaj w kr?gu rodzinnym, s?siedzkim lub w gronie przyjació?. Z wybiciem pó?nocy wszyscy wychodz? na ulice, by odpali? fajerwerki, które ka?dego roku powoduj? obra?enia.

Apteki sprzedaj? ?rodki uspokajaj?ce dla zwierz?t domowych terroryzowanych przez petardy i inne materia?y pirotechniczne – pisze AFP. Przypomina, ?e od 2000 roku, gdy w nast?pstwie eksplozji w sk?adzie fajerwerków w holenderskim Enschede ?mier? ponios?y 22 osoby, sprzeda? ?rodków pirotechnicznych w Holandii jest ograniczona do 29, 30 i 31 grudnia.

Zobacz najciekawsze materia?y wideo:

Article source: http://wiadomosci.onet.pl/swiat/muzyka-pop-koi-skolatane-nerwy-zwierzat-w-zoo,1,4985969,wiadomosc.html

Go to Source

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.