LJN: BT2394, Rechtbank Rotterdam, 354114 / HA ZA 10-1516 en 347720 / HAZA 10-407

Het lidmaatschap van een lid van een (volks)tuindersvereniging, wordt wegens overtreding van de voorschrfiten van het huishoudelijk reglement, is opgezegd. Dit lid vecht de opzegging aan en vordert vernietiging van de bestuursbesluiten tot opzegging van het lidmaaschap. Het besluit van een orgaan van een rechtspersoon is vernietigbaar op gronden als genoemd in art. 2:15 lid 1 BW, waaronder het geval indien sprake is van strijd met de redelijkheid en billijkheid die door art.
Bron

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *