Koppert steunt Club van 100 bij kennisontwikkeling in de glastuinbouw

Mede door de verdwijning van de collectieve financiering van het innovatie-gedreven onderzoek via het Productschap Tuinbouw, staat de doorontwikkeling van kennis in de glastuinbouwsector sterk onder druk. Verschillende toeleveranciers, waaronder Koppert, slaan daarom de handen in een om deze vorm van onderzoek uit te kunnen blijven voeren.

De ‘Club van 100’ is geïnitieerd door Wageningen UR Glastuinbouw, waarbij toeleveranciers van de glastuinbouw bijdragen aan de continuïteit van het toegepast-strategisch onderzoek. Alle toeleveranciers van materialen en software in de tuinbouw zijn welkom. Maren Schoormans, sales manager Nederland van Koppert: ‘‘Koppert innoveert en test natuurlijke oplossingen vaak in de praktijk. Samenwerken met telers, bedrijven en kennisinstituten is daardoor heel natuurlijk voor ons.’’ Koppert committeert zich aan samenwerken aan strategische onderzoeksthema’s met WUR en de Club van 100 en roept bedrijven uit de sector op om dit voorbeeld te volgen.

Inmiddels hebben vijfentwintig toonaangevende bedrijven zich aangesloten bij de Club van 100. Alle huidige en toekomstige leden, leveren een financiële bijdrage van €15.000. De helft van dat bedrag komt ten goede aan het 1-op-1 onderzoek en advies voor de individuele bedrijven. De andere helft vormt het gezamenlijke budget van de Club van 100. De bedrijven beslissen samen, en in overleg met Wageningen UR Glastuinbouw, over de inzet van deze middelen voor toegepast-strategisch onderzoek bij Wageningen UR Glastuinbouw. Officieel gaat het initiatief met ingang van 1 januari 2015 van start.

De Club van 100 heeft de ambitie om dit initiatief verder te laten uitgroeien tot een krachtige groep innovatieve bedrijven die staan voor de innovatiekracht van de glastuinbouwsector en te werken aan kennis en innovaties die ten goede komen aan álle bedrijven die toeleverancier zijn in de tuinbouw.
Bron

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *