Hortus Haren stevent af op bescheiden winst

Wanneer de Rijksuniversiteit Groningen per 1 januari 2012 stopt met het subsidiëren van Hortus Haren, betekent dit niet het eind voor de Tuin. Het exploitatietekort van 290.000 euro in 2009 is terug gebracht tot een gering tekort dit jaar. Voor 2012 wordt een bescheiden positief resultaat verwacht, zonder enige subsidie.

Zoals al eerder gemeld, werd op advies van voormalig Keukenhof-directeur Henk Koster, in 2010 begonnen met een drietal Flower Shows, ingericht door Keukenhof-arrangeur Dries Lecke, in de grote kas. “Hoewel deze Shows niet helemaal de verwachtte aantallen bezoekers opleverden, was het wel aanleiding voor een breed en actief PR-offensief, waardoor het publiek weer ontdekte dat de Hortus nog open was”, vertelt interimmanager Jan Kappenburg.

“Dankzij ook een prima samenwerking met TerraNext uit Eelde, dat drie dagen per week verschillende klassen praktijkervaring laat opdoen onder begeleiding van docenten, kreeg de zeer beperkte vaste Hortus-bezetting een fantastische ondersteuning, evenals van de diverse vrijwilligers. Eind 2010 werden vervolgens duizenden bloembollen gepoot, allemaal weer aangeboden door een aantal bloembollentelers.”

‘s Winters gesloten

Een andere maatregel was de sluiting gedurende de eerste drie maanden van het jaar. In die periode konden diverse onderhoudswerkzaamheden worden verricht en konden vakanties en vrije dagen worden opgenomen.

Met de ervaringen van 2010, werd voor 2011 een achttal bescheidener, maar veelzijdiger Flower Shows georganiseerd, deze keer allemaal in de Chinese Tuin. Kappenburg: “De reacties van het publiek waren lovend. Mede ook door de diverse, door het bedrijfsleven ‘geadopteerde’ prachtige KOI-Karpers, lééfde het weer. Het totale park van ruim twintig hectare had er volgens regelmatige bezoekers nog nooit zo mooi uit gezien.”

Accommodatie

Ook namen de aantallen bezoekers toe en inmiddels zijn in bijna zeven maanden ruim 30.000 bezoekers de poorten van de Hortus gepasseerd, een toename met twintig procent ten opzichte van 2010. Steeds meer personen en organisaties weten nu de Hortus te vinden voor bijeenkomsten, huwelijken en partijen, waardoor ook op deze wijze de middelen worden versterkt. Zo gebruikt BosBos Catering gedurende de maand december en deels januari de voormalige IJshal van ongeveer 1.000 m2, die ondertussen tot Evenementenhal is benoemd, voor een aantal grote bedrijfsbijeenkomsten.

De hal wordt in eerste instantie als een bos aangekleed, maar na 5 december wordt deze omgetoverd tot een sprookjesachtig kerstbos. Al dan niet in combinatie met ‘Shop je eigen kerstpakket’, is dit een geschikte locatie voor oudejaarsbijeenkomsten, familiedagen en nieuwjaarsbijeenkomsten.

Article source: http://www.groningergezinsbode.nl/profile/redactiegroningergezinsbode/article434967.ece/hortus_haren_stevent_af_op_bescheiden_winst

Go to Source

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *