Bezwaarschrift tegen intrekken RUB-toelatingen

Bertus Buizer heeft een bezwaarschrift gezonden naar de Ctgb. Het bezwaarschrift heeft betrekking op het voornemen van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden tot intrekking van de RUB-toelatingen. Het bezwaarschrift wordt door de Bijenstichting als voorbeeld gebruikt voor burgers en ondernemers die een officieel bezwaar willen indienen bij het Ctgb. Dat kan nog tot en met 14 maart aanstaande. Kijk daarvoor op deze pagina.
Bron

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *