Is de naam: "Schotse Collie" en "Schotse herdershond" hetzelfde?

by on Oct.04, 2017, under Insecten

Bron


Leave a Reply