Savona: breed toepasbaar, geen residu, spaart natuurlijke bestrijders

by on May.19, 2015, under Insecten

Nu aan het gebruik van Pirimor in verschillende teelten wettelijke beperkingen zijn gesteld en ook de retail steeds strengere eisen hanteert m.b.t. de aanwezigheid van werkzame stoffen zoals deltamethrin, zoeken veel telers naar andere mogelijkheden om luis te bestrijden op een manier die de nuttige insecten niet hindert.
Bron


Leave a Reply