stcrt-2012-8357 : Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

by on May.01, 2012, under Tuin

(Staatscourant) Uitspraak Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Nr. C2011.074 Beslissing in de zaak onder nummer C2011.074 van: A., revalidatiearts, wonende te B., werkzaam te C., appellant, verweerder in eerste aanleg, tegen D., wonende te E., klaagster in eerste aanleg, verweerster in beroep, gemachtigde: mr. Knotter, advocaat te Utrecht. 1. Verloop van de procedure D. – hierna klaagster – heeft op 15 maart 2010 bij het Regionaal Tuchtcollege te Zwolle tegen A.
Bron


Leave a Reply