FRYSLAN " De inleveractie steekwapens heeft in Fryslân zijn 147 messen opgeleverd. Er zijn 8 valmessen, 37 vlindermessen en 13 stiletto"s ingeleverd. Het ging om opvouwbare messen, zwaarden, dolken en

by on May.10, 2012, under Tuin

WOMMELS – Op 9 mei vierden Hendrik Agema en Ernske de Vries hun 60 jarige huwelijksfeest. Hendrik Agema is op 24 augustus 1928 geboren in Wirdum, dat toen nog bij de gemeente Leeuwarderadeel hoorde. Zijn vrouw werd op 5 juli 1930 geboren in Easterein, in de voormalige gemeente Hennaarderadeel. Het echtpaar is getrouwd in Wommels en woonden eerst een jaar in Spannum. Daarna verhuisden ze naar Wommels, waar ze nog steeds wonen.
Bron


Leave a Reply