Stand van zaken Amerikaanse glastuinbouw

by on May.13, 2011, under Tuin

Onlangs is er een inventarisatie gemaakt van de huidige stand van zaken in de Amerikaanse glastuinbouwsector, met als doel te kunnen beoordelen welke kansen er voor Nederlandse bedrijven zijn in de Verenigde Staten voor de introductie van duurzame technologieën in deze sector. Het areaal aan kassen in de VS bedraagt circa 9.100 hectare. Het grootste gedeelte daarvan – ruim 8.400 hectare – wordt ingezet voor de productie van sierteeltgewassen.
Bron


Leave a Reply